Det yngsta syskonet är oftast favoritbarnet (bekräftar studie)

Som om det behövdes en studie för att bekräfta det?

Olle Arnell | Foto: Camera Press / David Long, IBL  |  Publicerad 2017-11-14 09:56  |  Lästid: < 1 minut

Precis som vi som är yngst i syskonskaran känt av, vetat om och försökt förklara för våra äldre syskon i alla år, visar nu forskning att vi är våra föräldrars favoritbarn.

Du som, precis som jag, är det yngsta syskonet behöver egentligen inte läsa längre än så här men du som är mellansyskon eller det äldre syskonet och letar kryphål i vetenskapens täta sanningsväv kan läsa vidare.

Det är en studie som publicerats i Journal of Adolescence som undersökt skillnaderna i hur föräldrar har behandlat eller förhållit sig till sina barn som kommit fram till slutsatsen ovan. Man har undersökt de olika familjemedlemmarnas upplevelser och perspektiv på relationerna sinsemellan samt hur föräldrarna behandlat barnen på olika sätt.

En trolig anledning till resultaten som anges i rapporten är familjehierarkin där de förstfödda syskonen och dess uppväxt fungerar som referenspunkt för syskon nummer två och dennes uppväxt och uppfostran.

Ett barn som upplever sig vara favoriserat och får detta bekräftat av en eller båda föräldrarna får ett starkare band till sina föräldrar, vilket bidrar till uppfattningen från de andra syskonen att det yngre blir favoriserat.

De äldre syskonen behöver även ta mer ansvar medan man som yngsta syskon får en lättare resa under uppväxten, vilket via favoriseringen kan orsaka viss arrogans och lathet.

Och ja, även där känner vi småsyskon igen oss.

Merparten av de 381 deltagande syskonen i studien är kommer från vita medelklassfamiljer.

Dela på Facebook
Tweeta

Redaktionen tipsar

Uppdaterad 2017-11-14 15:34