Ny namnlag på väg – det här gäller när du ska döpa ditt barn

Från och med den 1 juli 2017 kommer Sveriges namnlag att bli både friare och mer jämställd!

Joel Linde | Foto: Lotte Fernvall / IBL  |  Publicerad 2016-10-31 12:03  |  Lästid: 2 minuter

I juni 2016 beslutade regeringen att en ny lag om personnamn kommer införas den 1 juli 2017. Det kommer innebära en hel del förändringar för föräldrar när familjen får utökning, och det blir både friare och mer jämställt!

Här är 5 saker du som kommande förälder behöver veta om den nya lagen.

1. Måste ansöka om barnets efternamn

Enligt den lag som gäller nu (fram till 1 juli 2017) får barn som föds eller adopteras automatiskt föräldrarnas namn när föräldrarna har samma efternamn. Men med den nya lagen får barn inte sina efternamn automatiskt vid födsel eller adoption, utan föräldrarna måste ansöka om det efternamn de vill att barnet ska ha.

Ansökningen om efternamn sker i samband med ansökningen av förnamnet, och innebär alltså inte extra administration.

2. Efternamn baserat på föräldrars förnamn

Barn kommer kunna få ett namn som är bildat av en förälders förnamn med tillägget -son eller -dotter.

"Det kommer också att vara möjligt att förvärva ett efternamn som är bildat på jämförligt sätt, exempelvis Cecilia Dagmarsdottir eller Erik Filipson," skriver Skatteverket.

3. Både pojkar och flickor får heta -son och -dotter

I dag är det standard att efternamn är uppbyggda av ett mansnamn och tillägget -son, till exempel Svensson. Med den nya namnlagen kommer både flickor och pojkar kunna få efternamn med -son och -dotter som tillägg, oavsett könstillhörighet. Såväl pojkar som flickor skulle alltså kunna heta exempelvis Dagmarsdottir.

4. Barn kan få dubbla efternamn

Den nya namnlagen gör att barn kan få båda sina föräldrars efternamn. I dag får vi bara ha ett efternamn, och ett eventuellt andra görs i stället till mellannamn. Men efternamnen får inte bli fler än två, så om föräldrarna själva har fler än ett efternamn måste de välja vilka två barnet ska få.

5. Barn kan få vilket efternamn som helst

Med den nya namnlagen kommer barn även kunna få efternamn som inte är relaterade till föräldrarna eller övriga familjen. Om ett efternamn bärs av minst 2 000 personer i Sverige (det finns ca 530 sådana namn) kan vem som helst ansöka om det.

Nu har du alltså färre restriktioner på vad du får och inte får döpa ditt barn till. Bra ju!

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2023-09-05 15:38