Brösta, edgelord och sporttvätt – här är alla nyorden 2022

Lionel Messi kysser VM-pokalen

Hur många av de här nya orden har du inkorporerat i ditt vardagliga språkbruk i år?

Joakim Almén | Foto: Getty Images  |  Publicerad 2022-12-27 11:58  |  Lästid: 2 minuter

Varje år presenterar Språkrådet och Språktidningen nytillkomna och tidstypiska ord som speglar vår samtid. Och språkåret 2022 var väl ungefär som året 2022 i stort – med en kraftigare dragning åt negativt laddade ord snarare än soliga diton.

Bland de nytillkomna orden märks världslägespeglande ord som energifattigdom, energikrig, kamikazedrönare, smygflation och Putinpriser. I år populariserades även ordet sporttvätt i stugorna, till följd av det nyligen avslutade världsmästerskapet i fotboll i Qatar.

Även lite mer triviala ord som barbiecore, edgelord och epadunk letade sig på nyordslistan. Café noterar att spökflyg återfinns på listan. Nästa år borde det vara dags för ett annat spökord att leta sig in i det kollektivt medvetna språkbruket; spökswish. Det vill säga, när en person tar upp mobilen, öppnar swishappen och låtsas dundra iväg en swish i hopp om att mottagaren aldrig ska upptäcka det.

Här är alla nyord 2022

Accelerationism

Extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle.

Agrivoltaisk

Som kombinerar jordbruk och solkraft.

Avkarbonisering 

Avveckling av beroende av fossila bränslen.

Barbiecore

Estetik inspirerad av Barbiedockor.

Brösta

Ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift.

Dödsdoula

Professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede.

Edgelord

Person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör.

Energifattigdom

Otillräcklig tillgång till elektricitet.

Energikrig

Krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckyningsmedel.

Epadunk

Musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer.

Falsk majoritet

Majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ.

Framefotboll

Fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen.

Ha dagen

Pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt.

Hungersten

Graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd.

Kamikazedrönare

Obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel.

Klickkemi

Metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar.

Klimatbiljett

Subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon.

Klimatskadestånd

Ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar.

Matfattigdom

Otillräcklig tillgång till mat.

Munkmodell

Modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av.

Njutningsäktenskap

Tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning.

Permakris

Serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris.

Putinpris

Pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina.

Returmissbrukare

Person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem.

Selfiemuseum

Lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt.

SMR

Småskalig modulär reaktor kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas.

Smygflation

Prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar.

Sporttvätt 

Användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende.

Spökflyg

Flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser.

Urbexare

Person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser.

Valförnekare

Person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val.

Vertiport

Vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar.

Väntesorg 

Sorg inför annalkande förlust av en närstående.

Källor: Språktidningen och Språkrådet.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2022-12-27 12:00