Så ska Adidas lyfta framtidens Skandinaviska kreatörer

Att skapa rum åt framtidens kreativa visionärer; det är vad som står i fokus när SPACE by Adidas öppnar på Färgfabriken, Stockholm, den 20–21 oktober.

Johanna Lejon  |  Publicerad 2017-10-12 11:37  |  Lästid: 2 minuter

Öppningen på Färgfabriken sker som del i ett partnerskap mellan TRANS94 och Adidas där parterna tillsammans utforskar premisserna för kreativt samskapande. Genom en öppen ansökningsprocess möjliggör man för nio skandinaviska framtidsnamn, under ledning av tre etablerade designers, att omsätta sina visioner i unika outfits. De exklusiva plagg som skapas kommer under avslutningskvällen att bäras av Silvana Imam, Arif och Noah Carter när dessa uppträder.

– I mer än ett decennium har vi vänt in och ut på skapandeprocesser, skapat arenor och utmanat etablerade sanningar; resultatet av det är SPACE. SPACE är konsten att tillgängliggöra de lärdomar och verktyg som man själv har erövrat och att sen flytta sig ur vägen så att de efter en får friheten att bygga sina visioner på den grunden. Det är i den synen på samskapande som vi har mött en perfekt match i adidas. De har sedan starten tillgängliggjort sin plattform för visionärer världen över säger Babak Azarmi, creative director på, och grundare av, TRANS94.

Noah Carter

De två dagarna på Färgfabriken kommer att bestå av en inspirationsdag och en upplevelsedag. Under fredagens inspirationsdag kommer besökare bland annat kunna ta del av tre samtalssessioner. Sessionerna kommer att behandla teman så som: främjandet av kreativt mod, demokratiseringen av modeskapande samt förutsättningar för lyckat samskapande.

Under lördagens upplevelsedag kommer nio skandinaviska framtidsnamn, under ledning av Ella Boucht, Lærke Andersen och Elnaz Gargari, få chansen att realisera sina designvisioner. Tillsammans har de fått i uppdrag att skapa unika outfits till Silvana Imam, Arif, och Noah Carter som under lördagskvällen kommer att uppträda iklädda de exklusiva skapelserna. De nio kreatörerna väljs ut genom en öppen ansökningsprocess där respektive sökandes portfolio granskas av de tre medverkande mentorer.

Arif

– SPACE by Adidas är ännu ett led i vår ambition att demokratisera det kreativa skapandet. Genom att tillhandahålla en plattform där unga kreatörer ges möjlighet att bejaka sitt kreativa mod hoppas vi sänka barriärerna till en, för många, otillgänglig arena. Platser för möten mellan framtida och etablerade förmågor är en förutsättning för att fortsatt driva den kreativa utvecklingen mot mer av ett samskapande och SPACE by Adidas är en manifestation av just det säger Ted Lindgren, nordic brand communication manager på Adidas.

Valet av de nio utvalda kreatörerna kommer att ske utifrån mentorernas samlade granskning och bedömning av inskickade bidrag. Ledord för bedömningsförfarandet är ”kreativt mod”. SPACE by Adidas kommer under båda dagarna att hålla öppet för allmänheten och avslutas på lördagen med en efterfest där artisterna Silvana Imam och Noah Carter uppträder.

Artikeln publicerades först på ELLE.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2023-09-10 15:01