Efter näthatet mot Apple-chefen: ”Att Tim Cook kommer ut som gay är det bästa som hänt teknikbranschen sedan iPhone”

Jens Stenberg  |  Publicerad 2014-10-30 18:59  |  Lästid: 4 minuter
Tim-Cook-gay-start

I dag kom Apples vd Tim Cook ut som gay i ett öppet brev. Cafés digitala expert Mats Rydström läser de hatiska kommentarerna på världens stora tekniksajter och konstaterar att branschen har en del kvar att lära om jämställdhet.

(An English version of this column can be found below.)

 

* * *

 

Apples vd Tim Cook kom i dag ut som gay, vilket naturligtvis inte gör Apples produkter vare sig bättre eller sämre än de var sekunden före det att hans öppna brev publicerades på BusinessWeek (länk till hans text hittar du nedan). Men jag vill ändå påstå att Cooks ”avslöjande” var det bästa som hänt teknikbranschen sedan iPhone.

Cooks outande blev förstås snabbt en nyhet och snackis i nätets alla teknikforum. Och tyvärr öppnades också ett slukhål ner i näthatets brinnande gehenna, återigen, i sajternas kommentarsfält.

Cook förklarar i sitt öppna brev opretentiöst varför han nu har valt att dela denna, tidigare privata, angelägenhet med världen. Han skriver bland annat att han under sitt liv som homosexuell fått större förståelse för vad det innebär att tillhöra en minoritet. Det har gjort honom både mer hårdhudad (bra om man ska leda ett av världens största företag) och mer förstående inför andras situationer, konstaterar han.

Många hejar på honom! Förhoppningsvis en majoritet. Men det är ändå omöjligt att bortse från hatet, och att så många väljer att visa upp sig för världen endast med en negativ, hatisk kommentar.

Några av trenderna i kommentarsfälten:

• Glåpord och plumpa skämt som anspelar på att iPhone 6 ”böjer sig”.

• Konspiratoriska åsikter om att detta utspel bygger på ren cynism.

• Missunsamhet – om någon ska vara så framgångsrik får hen tåla hat.

• ”Jag har alltid hatat Apple och deras produkter.”

• ”Aldrig mer iPhone, eftersom Gud hatar bögar.”

Det sistnämnda troligen triggat av att Tim Cook formulerat sig med några ord om att hans sexuella läggning är en av de största gåvorna som Gud givit honom.

Hat, hat, hat.

 

tim-cook-hatkommentarer

 

Jag drar givetvis inte alla prylbögar – yeah, I said it – över en kam här, det vill jag verkligen betona. Men ovan nämnda böghets är ett tydligt tecken på att toleransen är lägre i övriga världen än den åtminstone är i Silicon Valley numera. Dessa grottmänniskovärderingar har också blivit synliga genom Gamergate-fallet på senare tid, med både hat och hot (en som skriver mycket om detta är Michael Gill på Nöjesguiden).

Tim Cook växte upp i Robertsdale i södra Alabama, vilket – och nu generaliserar jag däremot kanske lite – möjligen var en mindre förlåtande miljö att växa upp i som homosexuell än, låt säga, Stockholms innerstad. Att Little Richard, James Booker eller någon annan svart sydstatsmusiker kanske hade det lite jobbigare på 50-talet är självklart, men även Cook har säkerligen stött på fördomar under sin 25-åriga resa genom andra typer av machomiljöer, som IT-branschen traditionellt varit.

Varför skulle han inte kunna få välja att berätta om detta – om så bara för att hjälpa, stötta eller glädja någon?

Näthatet tar egentligen inte ställning mot någonting konkret – eftersom faktumet att Tim Cook är gay inte på något sätt över huvud taget kan påverka dem i deras liv. Eller som Louis C.K. sammanfattat det hela:

 

 

Kommentarsfälten på världens stora tekniksajter kanske borde förses med enklare instruktionstexter i stället för att beskriva vilka typer av inlägg som inte är välkomna. Lite som skylten på många amerikanska krogar:

Be nice or leave!

Mats Rydström

 

* * *

 

English version:

 

Why Tim Cook’s open letter about being gay is the best thing that has happened to the technology industry since the iPhone

 

After Apple CEO Tim Cook stating that he is gay, Café’s digital expert Mats Rydström reads the hateful comments on the world’s major technology sites and sees an industry that still has a lot to learn about equality.

 

* * *

 

Naturally, Apple CEO Tim Cook stating that he is gay doesn’t make Apple’s products any better or worse than they were before his open letter was published in Business Week (link to Cook’s text can be found below). But still, I think that Cook’s statement about his sexualituy is the best thing that has happened to the technology industry since the iPhone.

Cook’s open letter quickly became a news story online. Unfortunately, it also unleashed a lot of hate, once again, in many of the biggest technology websites’ comment fields.

In his open letter, Cook explains why he has chosen to share his, until now, private affair with the world. He writes, among other things, that during his life as gay, he’s had a greater understanding of what it means to belong to a minority. It has made him both more thick-skinned (a good thing if you’re the leader of one the world’s largest companies) and more understanding towards other people, he says.

Many are rooting for him now! Hopefully – the majority. But still, it’s impossible to ignore the hatred, that so many people choose to present themselves to the world only with negative, hateful comments.

Some of the trends among the anti-gay comments:

• Taunts and despicable jokes about how iPhone 6 ”bends”.
• Conspiracy theories saying that Cook coming out is based on pure cynicism.
• Someone as successful as Cook must endure hatred.
• ”I have always hated Apple and their products.”
• ”No more iPhone, because God hates fags.”

The latter is probably a reaction to the fact that Cook wrote a few words about his sexual orientation being one of the greatest gifts that God has given him.

Hate, hate, hate.

These gay bashing comments are a clear sign that the tolerance of gay persons is lower in the rest of the world than it is in Silicon Valley these days.

Tim Cook grew up in Robertsdale in southern Alabama – which was possibly a less gay friendly environment to grow up in than, say, Stockholm. Most likely, Cook has encountered prejudice about his sexuality during his 25-year journey through different types of macho environments, for instance the IT industry.

Why shouldn’t he be able to choose to talk about this now – if only to help and support others?

Comment fields on the world’s major technology sites should perhaps be provided with basic instruction texts rather than describe what types of posts are not welcome. Just like the sign in many American bars and restaurants:

Be nice or leave!

Mats Rydström

 

 * * *

 

Läs också!

”Jag är stolt över att vara gay” – Tim Cooks öppna brev på BusinessWeek

Infernot inifrån – läs Cafés prisbelönta reportage gjort på plats hos rebellerna i krigets Syrien

Här mördas 7 000 människor varje år – vet du vilket land som är världens farligaste?

Dela på Facebook
Tweeta

Redaktionen tipsar

Uppdaterad 2017-10-18 16:30