Drinken som påverkar unga hjärnor på samma sätt som…

Beteendet och hjärnan förändras på samma sätt när unga dricker Red bull vodka som när man tar kokain – och förändringarna kan leda till missbruk av sådant som ger njutning senare i livet.

Sofia Börjesson | Foto: Shutterstock  |  Publicerad 2016-10-28 09:50  |  Lästid: < 1 minut
Foto: Shutterstock

När unga dricker energidrycker med höga halter av koffein tillsammans med alkohol (till exempel Red bull vodka) sker samma förändringar i hjärnan som när man tar kokain. Det är i alla fall slutsatsen som forskare vid Purdue University har kommit fram till efter att ha studerat möss.

En av de långsiktiga konsekvenserna är att man får svårare att hantera substanser som har inverkan på belöningssystemet senare i livet, visar studien. Och det gäller både unga som dricker energidryck med vodka och människor i alla åldrar som tar kokain.

Kombinationen alkohol och energidryck förändrade mössens beteende genom att de blev signifikant mer aktiva, precis som vid intag av kokain. Man kunde även se att neurokemin i hjärnan förändrades genom förhöjda värden av proteinet FosB, något som även är utmärkande för de som tar kokain eller morfin. Samma likheter gick inte att se om mössen enbart fick energidryck eller alkohol.

Mössen som hade fått alkohol och energidryck blev efterhand mindre känsliga för de njutbara effekterna av kokain, något som forskarna menar kan leda till att man tar mer kokain för att uppnå ”full effekt”.

De varaktiga förändringarna i hjärnan är en av orsakerna till att det är så svårt att sluta för droganvändare. Förändringarna verkar även öka risken för att man börjar missbruka substanser som ger njutning i vuxen ålder, skriver forskarna. I studien kunde man nämligen se att möss som fått energidryck och alkohol som unga var mer benägna att dricka sockerlösning än möss som bara fått vatten som unga.

Forskningen stöds av bland annat National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism och Alcoholic Beverage Medical Research Foundation.

Källa: United Press International (UPI)

Så det kanske är lika bra att välja något annat att dricka i helgen…

Dela på Facebook
Tweeta

Redaktionen tipsar

Uppdaterad 2016-11-04 13:20