Forskning bekräftar: Sociala medier är som en drog

Droger och sociala medier tycks, om inte annat, ha en gemensam nämnare: Dåliga beslut.

Markus Thörnhammar  |  Publicerad 2019-01-15 16:59  |  Lästid: < 1 minuter

De flesta som någon gång använt sociala medier kan konstatera att det inte nödvändigtvis är det mest, låt säga, konstruktiva sättet att tillbringa sin tid. Och säga vad man vill om twitterdrev, sponshungriga influencers och klipp på gulliga katter, men sociala medier har onekligen en viss beroendeframkallande effekt. Ny forskning ger vid handen att detta inte är det enda som sociala medier har gemensamt med droger.

En nyligen publicerad forskningsstudie vid Michigan University gör nämligen gällande att personer som använder sociala medier i överdriven utsträckning är mer benägna att fatta riskfyllda, eller rentav dåliga, beslut. Försämrad beslutsförmåga och ökad riskbenägenhet är annars något som enligt tidigare studier är vanligt förekommande hos drog- och spelmissbrukare.

Studien mätte 71 personers psykologiska Facebook-beroende. Deltagarna fick besvara frågor om sin relation till Facebook, exempelvis om deras känslor när de inte hade tillgång till det, huruvida de försökt skära ner på sin användning samt hur Facebook påverkat deras jobb och relationer.

Därefter fick personerna i studien göra The Iowa Gambling Task – en flitigt använd metod för att bedöma människors beslutsförmåga. Det visade sig då att de personer som presterade sämst i testet också var de som använde Facebook allra mest. Och omvänt: De deltagare som hade bäst beslutsförmåga var de som tillbringade minst tid på Facebook.

I The Iowa Gambling Task mäts beslutsförmåga genom att man får välja mellan olika "bra" och "dåliga" kortlekar.

Personer som missbrukar substanser som opiater, kokain och metamfetamin får ofta liknande resultat i The Iowa Gambling Task som Facebook-älskarna i sagda studie.

Hur man ska tolka det faktum att de här nya rönen publiceras i samband med att en bild på ett ägg precis blivit världens mest gillade bild någonsin är oklart.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2019-01-16 09:21