Hoppa till innehåll

Så tolkar du årsredovisningen i din bostadsrättsförening

Sofia Börjesson

Föreningens ekonomi är en av de viktigaste sakerna att ha koll på innan man köper en lägenhet. Men alla är inte vana vid att tolka årsredovisningar, så här kommer en liten guide.

Många bostadsrättsföreningar har stora problem med sin ekonomi, vilket kan innebära kraftiga höjningar av månadsavgiften och i förlängningen att värdet på bostaden minskar. Därför är det viktigt att kolla igenom föreningens årsredovisning innan man bestämmer sig för att köpa en lägenhet.

Självklart kan du även fråga mäklaren eller ordföranden i föreningen, men risken finns att du inte kommer att få ett ärligt svar. Båda har ju allt att vinna på att framställa föreningen som så bra som möjligt.

kopa-lagenhet-ekonomi

Årsredovisningen består av två delar, verksamhetsberättelsen och bokslutet. Den förstnämnda innehåller en sammanfattning av året som har gått, bland annat vilka underhållsarbeten som har utförts, och är i regel både intressant och lättläst. Bokslutet är däremot inte helt lätt att ta sig an, och givetvis är det just den delen som är viktigast att undersöka.

Många bläddrar direkt fram till ”årets resultat” för att se om föreningen går plus eller minus i resultatet. Detta behöver dock inte betyda så mycket, det är helt normalt att en förening som har renoverat mycket under det gångna året visar minusresultat. Här går vi istället igenom vilka delar som är viktigast att titta på, och varför.

Så tolkar du årsredovisningen:

Räntekostnaderna

I många fall är det räntan som är den största kostnaden för föreningen, och den kan därför också ha störst påverkan på månadsavgiften.

Du hittar raden ”Räntekostnader” under avsnittet ”Resultaträkning”. Jämför kostnaden med nettoomsättningen. Är räntekostnaden under 20 procent av omsättningen är det positivt, är räntan över 40 procent av omsättningen är det negativt.

Alltså: Under 20% = bra. Över 40% = dåligt.

Utrymme för underhåll

Det är även bra att kontrollera om föreningen har ekonomiskt utrymme för framtida underhåll utan att höja månadsavgiften. Borättupplysningen Skåne har tagit fram en metod för att på ett enkelt sätt kontrollera detta:

Under samma avsnitt som förut, resultaträkningen, hittar vi även siffrorna för reparationer, periodiskt underhåll, avskrivningar och +/- årets resultat. Lägg ihop dem och jämför med nettoomsättningen. Värdet du får fram visar hur stort utrymme föreningen har för underhåll och amortering.

Är värdet över 30% är det bra – är det under 0 är det riktigt dåligt.

Skulder

Det finns flera sätt att kontrollera hur tyngd föreningen är av skulder. Men ett enkelt sätt är att jämföra skulderna med den totala omsättningen. Slå ihop alla långfristiga skulder i balansräkningen och dela med omsättningen, alltså summan av intäkterna, överst i resultaträkningen. Värdet brukar hamna mellan 1 och 15.

Är värdet under 5 är det bra, är det över 10 är det inte bra, är det runt 20 är det väldigt dåligt.

Men tänk på att…

Även om dessa knep är bra för den som inte är van att tolka årsredovisningar kan det vara smart att be någon om hjälp. Ett bostadsköp är en stor affär, och årsredovisningar kan vara knepiga att förstå. Tipsen här ovanför ger dock en bra indikation kring hur stabil föreningens ekonomi är.

Källa: Borättuplysningen

Nyhetsbrev

Varje vecka skickar Cafés redaktion ut de senaste, roligaste och vassaste artiklarna från sajten så du alltid håller dig uppdaterad.