Benim, popcornhjärna och tågskryta – hela nyordslistan 2019

Växtbaserade hamburgare och en frilagd Greta Thunberg.

Språkrådet och Språktidningen presenterar de nya ord som varit aktuella under årets gång.

Markus Aamisepp | Foto: Getty  |  Publicerad 2019-12-29 03:23  |  Lästid: 2 minuter

Det är allmänt bekant att språk är någonting föränderligt och att det hela tiden kommer nya ord som berikar gemene mans vokabulär. Men med påspädningar av nya glosor varje år kan det vara svårt att hänga med. Detta kan bland annat ta sig uttryck när den så kallade boomer-generationen kallar tunnelbanan för ”tricken” eller säger att någon är ”dum i kolan” i försök att inge respekt hos barn och barnbarn.

Vilka det är som sammanfattar de tidstypiska ord som speglar vår samtid är inga andra än Språkrådet som i slutet av varje år släpper en nyordslista – och i år har återigen miljödebatten kommit att prägla listan.

Utöver ord som gretaeffekten, klimatstrejk och smygflyga har även mer nöjsamma ord letat sig in i listan. Bland annat dra åt helvetet-kapital, popcornhjärna och sharenting går att finna i det 35 ord långa registret.

Hela nyordslistan 2019 – 35 nya ord

Animoji

Emoji utformad efter en persons ansikte.

Antivaxxare

Person som av rädsla för negativa konsekvenser motsätter sig vaccinering.

Artdöden

Den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans tidsålder.

ASMR

Sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren.

Aspludd

Ludd bestående av snöliknande frön från asp.

Benim

Jag, mig.

Beteendedesign

Utformning av närmiljö för att främja ett visst beteende.

Cybersoldat

Försvarsanställd inriktad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terroristorganisationer.

Deepfake

Video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör förvanskningen svår att upptäcka.

Deplattformering

Aktion riktad mot exempelvis nättjänster och mötesarrangörer som syftar till att frånta opinionsbildare inkomstkällor och möjligheten att sprida sina åsikter.

Digital tvilling

Digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om de vore i verkligheten.

Dra åt helvete-kapital

Sparade pengar som kan användas för att plötsligt bryta upp från en relation.

Eldost

Ost som liknar halloumi och som kan grillas eller stekas.

Fimpomat

Behållare för cigarettfimpar med två öppningar där varje fimp genom användarens val av öppning utgör en röst i en fråga med två svarsalternativ.

Gretaeffekten

Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

Grönt körfält

Körfält där bara fossilfria fordon får köra.

Hjärtslagslag

Lag som förbjuder abort om hjärtslag kan höras hos fostret.

Hundvissla

Använda värdeladdade signalord som endast uppfattas av mottagare införstådda med budskapet.

Hybridkrig

Krig som förs i det dolda utan en väpnad konflikt.

Ikigai

Upplevelse av att tillvaron är meningsfull.

Immersiv

Uppslukande, omslutande.

Klimatdiktatur

Mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan.

Klimatnödläge

Tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar.

Klimatstrejk

Protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder.

Källtillit

Förtroende för etablerade medier och andra källor som strävar efter opartiskhet och saklighet.

Lågaffektivt bemötande

Pedagogisk metod där vuxna inte ska konfrontera utåtagerande barn utan i stället mana till lugn.

Menskost

Konstnärligt verk som utmanar normer och tabun.

Nattborgmästare

Person ansvarig för att främja nöjeslivet i samråd med berörd kommun.

Popcornhjärna

Tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon.

Sharenting

Föräldrars delning av bilder på sina barn i sociala medier utan att samtycke har inhämtats.

Smygflyga

Flyga utan att berätta om valet av färdmedel eftersom flygets klimatavtryck kan vara skambelagt.

Syssna

Lyssna med synen.

Tågskryta

Stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg i stället för flyg.

Växtbaserat kött

Vegetabiliskt livsmedel som efterliknar kött till smak, utseende och konsistens.

Övervakningsekonomi

System där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2019-12-29 04:03