Forskningsstudie bekräftar: James Bond är alkoholist

Storbritanniens törstigaste underrättelsespions relation till alkohol är inte direkt hälsosam enligt australienska forskare.

Markus Thörnhammar  |  Publicerad 2018-12-13 14:51  |  Lästid: < 1 minuter

Att agent 007 inte spottar i glaset är ett välkänt faktum. Men det kanske har blivit lite väl många martinis genom åren för den gode Bond. En studie som nyligen publicerades i vetenskapstidskriften The Medical Journal of Australia gör nämligen gällande att James Bond i själva verket lider av allvarliga, kroniska alkoholproblem.

Studien ifråga, betitlad Licence to swill: James Bond’s drinking over six decades, granskar Bonds spritpimplande tillvaro över 24 filmer och resultatet är föga muntert vad beträffar agentens, förvisso högst fiktiva, lever. James Bond kliver på spånken sammanlagt 109 gånger, ett snitt på 4, 5 tillfällen per film Allra törstigast är han i 2008 års Quantum of Solace där han bälgar i sig inte mindre än 6 Vesper martinis, vilket motsvarar 24 enheter – tillräckligt för att ta kål på en del människor, påpekar forskarna.

James Bonds alkoholvanor anses också vara problematiska då han ofta dricker i anslutning till relativt riskfyllda aktiviteter som slagsmål, biljakter och spel och dobbel med höga insatser. Forskarna påpekar också att James Bond inte sällan har “sex med fiender, ibland med knivar och vapen i sängen” – detta i samband med alkoholförtäring.

Ett av forskarnas råd till James Bond för att minimera riskerna kopplade till hans drickande är att i möjligaste mån undvika alkohol under arbetstid, i synnerhet när han ska utföra komplexa uppgifter som att desarmera kärnvapenladdningar eller utkämpa luftstrid i en helikopter – något som görs bäst i nyktert tillstånd.

Studien riktar även kritik mot James Bonds arbetsgivare, MI6, som de menar borde ta ett större ansvar för hans situation, och exempelvis hänvisa honom till en psykolog. Denne skulle i sin tur kunna avgöra om han lider av posttraumatisk stress, som följd av att ha dödat så många människor och blivit torterad så ofta.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2023-09-10 02:44