Hoppa till innehåll

Ny studie: Cannabis kan förhindra infektion av Covid-19

Cannabisplantor och coronavirus

En ny studie visar att syror extraherade från cannabisplantan kan förhindra viruset som orsakar Covid-19 att fästa vid mänskliga celler…dude.

Vem har inte mött en så kallad stoner som bestämt hävdat att marijuana bara är bra för kroppen? Nu verkar det som att denna stoner får vatten på sin kvarn. I en ny studie publicerad i Journal of Natural Products presenterar forskare från två universitet i Oregon, USA, resultat på att cannabis kan förhindra infektioner av Covid-19.

Studien visar att cannabinoidsyror från hampa kan blockera viruset från att ta sig in i friska mänskliga celler. Enligt studiens författare kan användningen av dessa cannabinoidsyror komplettera vaccinets förmåga bromsa virusets spridning och sjukdomen den åsamkar de smittade.

”Cellinträdeshämmare, som syrorna från hampa, skulle kunna användas för att förhindra SARS-CoV-2-infektion och även för att förkorta infektioner genom att förhindra viruspartiklar från att infektera mänskliga celler. De binder till spikproteinerna så att dessa proteiner inte kan binda till ACE2-enzymet, som finns rikligt på det yttre membranet av endotelceller i lungorna och andra organ”, säger Richard van Breemen som ledde studien i ett pressmeddelande.

Forskarna identifierade tre ämnen i hampaplantan som hade förmågan att klamra sig fast på viruset och förhindra virusets spikar att fästa på kroppens celler. Dessa var CBD-A, CBG-A och THC-A. På grund av universitetets regler testades inte THC-A eftersom att det omvandlas till den psykoaktiva substansen THC vid upphettning.

Teamet inkuberade det levande viruset såväl som en kontroll med cannabinoiderna och injicerade dem efter 24 timmar i mänskliga epitelceller. De fann att de celler som behandlats med CBD-A och CBG-A saknade SARS-COV-2 RNA. De gjorde även samma tester på alpha- och betavarianterna, som först upptäcktes i Storbritannien respektive Sydafrika, och fann att effekten var den samma. Detta gjorde teamet optimistiska till att metoden även kan fungera på andra varianter.

Betyder detta att det är dags att börja röka extrema mängder ”Mary Jane”?

Nej, cannabidiolsyrorna som användes i studien utvinns direkt från plantan och om dessa röks eller förångas kan upphettningen orsaka kemisk nedbrytning eller omvandling av CBD-A till CBD, CBG-A till CBG och THC-A till THC. Forskarna bakom studien menar att dessa cannabidiolsyror, om det skulle bli aktuellt, förmodligen skulle inmundigas i formen av små piller eller som vätska. Richard van Breemen påpekar även att dessa har en lång historia av säker användning hos människor.

Så cannabisrökning hjälper inte alls?

I en intervju med Vice säger Richard van Breemen att de förväntar sig en reducerad effekt. Han säger även att de inte testat exakt vid vilken temperatur denna omvandling av syrorna sker och hur snabbt den går men att de vet att cannabidiolsyran är instabil i värme.

När kan cannabispiller bli verklighet?

Det ligger förmodligen rätt långt fram i tiden. Richard van Breemen säger till Vice att de först och främst visat att små molekyler kan förhindra virusinfektion och att dessa föreningar från hampaplantan har denna förmåga. Han tror att detta skulle kunna bli en säker produkt att använda men innan dess krävs fler studier i ämnet.

Nyhetsbrev

Varje vecka skickar Cafés redaktion ut de senaste, roligaste och vassaste artiklarna från sajten så du alltid håller dig uppdaterad.